Tablas

Mareas

Tabla de mareas

Escala Douglas


Grao
Altura das ondas (m)DescriciónEstado do mar
0Sen ondasMar en calmaA superficie do mar está lisa coma un espello.
10 a 0,10Mar rizadaO mar comienza a rizarse por partes
20,10 a 0,5MareiraFórmanse ondas curtas pero ben marcadas; comezan
a romper as crestas formando unha escuma que non é branca senón de aspecto vidroso.
30,5 a 1,25MarusíaFórmanse ondas longas con crestas de escuma branca ben caracterizadas. O vento mariño está ben definido e distínguese de forma doada do mar de fondo que pudiese existir. Ao romper, as ondas producen un murmullo que esvaece rapidamente.
41,25 a 2,5Fuerte marejadaFórmanse ondas máis longas, con crestas de escuma por todas partes. O mar rompe cun murmurio constante.
52,5 a 4GrosaComenzan a formarse ondas altas; as zonas de escuma branca cobren unha grande superficie. Ao romper, o mar produce un ruído sordo como de botar cousas.
64 a 6Moi grosaO mar alborota. A escuma branca que se forma ao romper as crestas comenza a dispoñerse en bandas na dirección do vento.
76 a 9ArboladaAumentan notablemente a altura e a lonxitude das ondas e das súas crestas. A escuma disponese en bandas estreitas na dirección do vento.
89 a 14MontañosaVense ondas altas con longas crestas que caen como cascadas; as grandes superficies cubertas de escuma dispóñense rapidamente en bandas brancas na dirección do vento, o mar ao redor delas adquire un aspecto branquecino.
9Más de 14EnormeAs ondas fanse tan altas que ás veces os barcos desaparecen da vista. O mar está cuberto de escuma branca disposta en bandas na dirección do vento e o ruído que se produce é forte e ensordecedor. O aire está tan cheo de salpicaduras, que a visibilidade dos obxectos distantes faise imposible.

Rosa de los vientos

Rosa de los vientos

Comunicaciones marítimas

Resumen procedimiento radiotelefónico
PronunciaciónTodo despacho que se reciba precedido por
unha das palabras que a continuación se relacionan concerne á Seguridade
MAYDAY (medé) (Peligro)Indica que un buque, aeronave ou outro medio de transporte está ameazado por un grave e inminente perigo e pide auxilio inmediato.
PAN (pan) (Urgencia)Indica que a estación que fai a chamada ten unha mensaxe moi urxente para transmitir relacionada coa seguridade dun buque, aeronave ou outro medio de transporte, ou coa seguridade dunha persoa.
SECURITÉ (sequiurité) (Seguridad)Indica que a estación vai transmitir unha mensaxe relacionada coa seguridade na navegación ou un importante aviso meteorolóxico.

Se escoitase unha destas palabras, poña especial atención ao texto da mensaxe e avise o capitán ou oficial de garda.

Alfabeto fonético
LetraPalabraPronunciaciónLetraPalabraPronunciación
AAlfaAL FANNovemberNO VEM BER
BBravoBRA VOOÓscarOS CAR
CCharlieCHAR LIPPapaPA PA
DDeltaDEL TAQQuébecQUE BEK
EEchoE CORRomeoRO ME O
FFoxtrotFOX TROTSSierraSI E RRA
GGolfGOLFTTangoTAN GO
HHotelHO TELUUniformU NI FORM
IIndiaIN DIAVVíctorVIC TOR
JJulietYU LI ETWWhiskeyUIS KI
KKiloKI LOXX-rayEX RAY
LLimaLI MAYYankeeIAN KI
MMikeMA IKZZulúZU LU

Nota: As sílabas que levan a intensidade da palabra (sílaba tónica) van suliñadas e en negro.

NúmeroPalabraPronunciaciónNúmeroPalabraPronunciación
0NadazeroNA-DA-SI-RO6SoxisixSOK-SI-SIX
1UnaoneU-NA-UAN7SettesevenSE-TE-SEVEN
2BissotwoBI-SO-TU8OktoeightOK-TO-EIT
3TerrathreeTE-RA-TRI9NovenineNE-VE-NAIN
4KartefourKAR-TE-FORComa decimalDecimalDE-SI-MAL
5PantafivePAN-TA-FAIFPunto finalStopSTOP

Nota: Débese dar a mesma entoación a cada sílaba