Concellarías

A organización municipal fai referencia á organización política do Concello, é dicir, ao conxunto de órganos que poden exercer funcións de carácter decisorio, informativo e consultivo.

A composición do goberno municipal en función das áreas de actuación é a seguinte:

  • Alcaldesa: Coordinación das distintas delegaciones, e responsable das áreas de Cultura, Xuventude y Facienda: Dª María Dolores García Caramés
  • Delegada de Medio Ambiente, Obras e Ecoloxía: A concelleira e 1ª tenente de alcalde Dª Manuela Méndez Álvarez. E-mail: malimendez@concellodecervo.com
  • Delegado de Régime Interior, Emprego e Formación: O concelleiro D. Alfredo Antonio Fernández Casas E-mail: alfredofernandez@concellodecervo.com
  • Delegado de Innovación e Emprendemento e Zona Rural: O concelleiro D. Adrián Arias Díaz
  • Delegada de Asuntos Sociais , Igualdade, Educación e Sanidade: A concelleira e 2ª tenente de alcalde Dª. María Concepción Pilar Armada Carrete
  • Delegado de Deportes e Turismo: O concelleiro David Rodríguez Pernas
  • Delegado de Seguridade Cidadá: O concelleiro José Manuel Balseiro Orol