Confradía de pescadores de San Ciprián

Confradía San Ciprián

 

Teléfono : 982 594 003
Fax: 982 594 201
Correo electrónico: sancibrao@confrariasgalicia.org

Porto, s/n 27890 San Ciprián

43º41'32.73''N      7º26'32.49''W

 

Confraría pescadores San Ciprián

Actual

Patrón maior: Javier Sánchez Fernández.

Vice-patrón maior 1º: Rolando Luzdivino Fraga Montenegro

Afiliados: 48

Embarcacións: 17 con porto base nesta localidade

12 de artes menores.

1 palangreiro fondo.

1 palangreiro superficie.

Marisqueo:

9 lanchas de arte menor autorizadas para percebe.

4 percebeiros a pé.

Especies principais: Polbo, percebe, centola.

Historia

O Pósito Marítimo Terrestre de San Ciprián fúndase o 1 de Marzo de 1930 ante unha grande presenza de público.

Nese mesmo instante asócianse 37 persoas.

Entre os acordos tomados destacaba que as embarcacións e socios tiñan que facer un pagamento, enviar unha solicitude ao presidente da Caixa Central de Crédito Marítimo para pedir unha subvención para o mobiliario, e enviar telegramas ás administracións competentes para comunicar a constitución do Pósito.

A primeira executiva estivo formada por xentes de San Ciprián, ostentanto as mesmas os seguintes cargos:

  • Presidente: Ricardo Fernández Villarmea

  • Vicepresidente: Francisco Fernández Montenegro

  • Secretario: Arturo Martínez López

  • Contable e Depositario: Manuel Cociña García

  • Vocal: José González Gómez

  • Inspector Caixa Central de Crédito Marítimo: Emilio Ceide

Todos os portos e ribeiras da costa comprendidas entre Rueta e Portocelo (Xove) quedaban dentro da xurisdición deste Pósito.

Non tarda moito o Pósito en converterse na entidade máis representativa da vila e na sesión plenaria de 18 agosto de 1935 preséntase a necesidade de acadar certos servicios para San Ciprián (biblioteca, traída de augas, esola de Orientción Marítima...).

O 15 de setembro de 1942 créase a "Escuela Elemental Profesional de Pesca del Pósito Marítimo Terrestre" de San Ciprián, posteriormente chamado "Escuela de Orientación Marítima Pesquera".

O mestre desta escola foi D. Francisco Moisés Rivera Casás, nomeado fillo adoptivo deste concello no ano 2010 como recoñecemento á súa profunda vocación profesional e á súa entrega á formación de varias xeracións de sancibrenses, e polo seu papel como fundador do Museo do Mar.

Este mestre foi o encargado de formar á xente do mar, pero moitos dos títulos que aquí se sacan non traballan na pesca, senón que é a mercante a que se encarga de empregalos.

A Escuela de Orientación Marítimo Pesquera pecharía as portas o 17 de abril de 1978.

O nome sufriría unha serie de cambios, o que nun principio se chamou Pósito pasaría a chamarse Cofradía Sindical de Pescadores, para posteriormente denominarse Confraría de Pescadores.

Pero a Confraría seguía a ser o punto de refencia do pobo, o local onde se trataban todos os temas e onde perduraba a idea de conseguir servizos para San Ciprián.

Entre os logros que acadou a Confraría no transcurso dos anos cabería destacar: a construción do peirao e das casetas dos mariñeiros, unha clínica médica na Confraría, a instalación dunha báscula e dun surtidor de combustible  para as embarcacións, aumentar en 50 metros o muro da Anxuela, o encargado de protexer a Concha de San Ciprián, traídas de auga...

O auxe da pesca en San Ciprián produciuse a mediados dos 60, data na que máis de 30 barcos boniteiros tiñan a base no porto de San Ciprián.

Relación de Presidentes da Confraría de Pescadores de San Ciprián:

1930-31: Ricardo Fernádez Villarmea

1931-35: Julio Fernández Frá

1935-36: Aureliano García Pillado

1936-37: Manuel Cociña García

1937-39: Sergio Martínez López

1939-41: José González Gómez

1941: Cipriano Ponte

1941-1951: José González Gómez

1951-54: Hilario Álvarez Fernández

1954: Manuel Casas Quelle

1954-66: Fermín Mosquera Vidal

1966-71: José López González

1971-74: Marcelino Mosquera Rodríguez

1974-76: Antonio Otero Meitín

1976-81: José Casas Losada

1981-1995: José María López González

1995-99: Vicente Vázquez Lozano

2000-05: Francisco Ferreiros Seijas

2006-2009: Vicente Vázquez Lozano

2009-Ata a actualidade: Javier Sánchez Fernández

Relación de secretarios da Confraría de Pescadores de San Ciprián:

1930-31: Arturo Martínez López

1931-32: Manuel González

1932-39: Constantino Soto Paleo

1939-42: Joaquin Álvarez Rey

1942-81: Pastor Sánchez Vázquez

1981-Ata a actualidade: Rosa María Casas García