Castelo

Parroquia de Castelo

CIFRAS:

Extensión: 14,46 Km2          

ALDEAS:

A Barqueira, A Cabanela, A Carrancova, A Estibada, A Igrexa, A Praza, As Donas, Belén, Casal do Faído, Lourido, Motín, O Amido, O Carballo, O Castro, O Covelo, O Curral Grande, O Outón, O Pazo, O Pesquerdo, O Seixo, Pazo de Aguiar, Ramil, Suxil e Trasbar.

DE INTERESE:

Igrexa de Castelo, capela de Sta. Eufemia e capela antiga de Sta. Eufemia (Trasbar), fraga de Trasbar e castro de Castelo.