ÚLTIMAS NOVAS DA ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA
« Atrás

O CONCELLO DE CERVO IMPARTE CHARLAS DE PREVENCIÓN DO COVID-19 DIRIXIDAS AO PERSOAL DAQUELES CENTROS DO MUNICIPIO CON USUARIOS INTERNOS

O Servizo de Emerxencias Municipal estivo hoxe cos/coas traballadores/as do Centro de Día Residencia de San Ciprián detallándolles, por quendas, os protocolos de seguridade que deben cumprir estritamente para previr contaxios  

 É fundamental extremar as precaucións tanto no centro de traballo como nos seus fogares, para evitar que o virus poida entrar do exterior

Desde o Servizo apuntan que o cadro de persoal está a ser extremadamente coidadoso, seguindo, en todo momento, as directrices marcadas

O Concello de Cervo, a través das delegacións de Servizos Sociais e de Protección Civil, dirixidas por Pilar Armada e Alfredo Fernández, e do servizo de emerxencias municipal cuxo responsable é Mario Antuña; imparte estes días charlas de prevención de contaxio do COVID-19 dirixidas aos/ás traballadores/as daqueles centros do municipio que contan con usuarios/as residentes.

O Servizo de Emerxencias Municipal, desprazouse no día de hoxe ata o Centro de Día Residencia de San Ciprián, no que non hai diagnosticado ningún caso de coronavirus na actualidade, para afondar precisamente nos protocolos de seguridade e prevención que debe seguir estritamente o persoal, para evitar que o virus poida entrar do exterior.

De tal xeito, recordóuselles que é fundamental extremar as precaucións tanto no centro de traballo como cando van aos seus fogares, para previr contaxios. Deben ser especialmente estritos/as, por exemplo, coa indumentaria; evitando en todo momento que o vestiario que traen do exterior entre en contacto coas instalacións que comparten coas persoas usuarias; e que a roupa de traballo quede sempre no centro; onde teñen que extremar as medidas de hixiene e prevención seguindo as recomendacións de Sanidade.

Con todo, desde o Servizo de Emerxencias, puideron constatar que a desinfección interna das instalacións se está a facer correctamente, e que o persoal está a ser extremadamente coidadoso, seguindo en todo momento as consignas fixadas para minimizar o risco de contaxio do virus.

 

 

Atención Primaria Atención Primaria

Os servizos sociais de atención primaria son aqueles que realizan unha acción social globalizadora e polivalente, dirixidos ao conxunto da poboación do Concello de Cervo e que teñen por obxecto promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar social de toda a cidadanía, regulados segundo o Decreto 240/1995, do 28 de xullo, polo que se regulan os servizos sociais de Atención Primaria.

Constitúen o nivel básico e máis próximo ao usuario, e son a canle normal de acceso ao sistema de servizos sociais, dende o que se derivarán os casos, logo de prescrición técnica, aos servizos sociais de atención especializada cando así o requira a complexidade ou especificidade da situación.

Os programas básicos de actuación que se desenvolven no nivel de actuación correspondente aos servizos sociais comunitarios, e que veñen a recoller as prestacións básicas do Plan Concertado ao abeiro do Decreto 240/1995 do 28 de xullo, son:

Programa de orientación, asesoramento e información

Responde á necesidade de información co fin de acceder e utilizar os recursos sociais e previr as desigualdades. Diríxese a individuos, grupos e institucións ofrecendo asesoramento especializado sobre os dereitos que puidesen corresponderlles e os recursos sociais existentes así como tamén a súa canalización, cando sexa necesario, a outros servizos ou recursos.
Programa de axuda no fogar
O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestruturación familiar.
Programa de inserción social
Este programa ten por obxecto a prevención das situacións de marxinación e as súas causas e a integración e participación no medio social das persoas ou grupos máis desfavorecidos, afectados polas diferentes formas de exclusión e marxinación social.
Programa de animación, prevención e cooperación social
Este programa ten por obxecto facilitar a participación dos veciños do Concello de Cervo en tarefas colectivas tendentes a que sexa a propia comunidade a que asuma as problemáticas e busque canles de solución, fomentando a iniciativa social, a solidariedade, o asociacionismo e o voluntariado.
Ligazóns de páxinas web de interese

Consellería de Traballo e Benestar http://traballoebenestar.xunta.es

Portal de Benestar da Xunta de Galicia http://benestar.xunta.es/web/portal/portada

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar http://www.igualdadebenestar.org/

Escudo
© CERVO 2017
Praza do Concello, s/n
27891 Cervo
Tel.: +34 982 557 777 - Fax : +34 982 557 729
CONÉCTATE A CERVO

O Concello de Cervo tamén está contigo nas redes sociais. Sigue toda a súa actualidade a través destas canles e participa!

  • Flickr
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • RSS
  • Google+
  • Picasa