Cambiar a idioma galego Cambiar a idioma español Cambiar a idioma italiano

Cervo

Taboleiro de anuncios

Calendario

Cervo empresarial

Zona industrial

Festas patronais

Festas gastronómicas

Ocio en Cervo

Imaxes do Concello

Teléfonos de interese

Medio ambente

Climatoloxía

Cómo chegar

Benvida do alcalde

Corporación e órganos de goberno

Servicios municipais

Descargas

Enlaces de interese

Información turística

Festas de interese

Aloxamentos

Comer en Cervo

Ónde comprar

Visitas turísticas

Turismo cultural

Transporte

Instalacións deportivas
PROGRAMA DE
COMPOSTAXE DOMÉSTICA
 

 

 PROGRAMA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA


Case a metade do lixo que xeramos nos nosos fogares está formada por materia Orgánica, cuxo destino habitual, no caso dos 294 Concellos adheridos a Sogama, son os contedores
convencionais, nos que tamén deben ser depositados os materiais non reciclables. Estes, xunto aos restos orgánicos, son sometidos a un proceso de valorización enerxética, transformándoos, con todas as garantías ambientais e para a saúde pública, en enerxía eléctrica, que logo pasa á Rede Eléctrica Nacional.

Agora ben, en determinados ámbitos do medio rural galego existe a posibilidade de transformar esta materia orgánica en compost, un fertilizante natural con excelentes propiedades para o solo. O proceso resulta moi sinxelo, xa que se trata de recuperar unha práctica tradicional en Galicia, separando os residuos orgánicos para a elaboración de abono ou alimento do gando.

É por isto que, dadas as particularidades do noso concello, os participantes neste programa de autocompostaxe poderán fabricar o seu propio compost, contribuíndo a:

  • Reducir o volume global dos residuos producidos mediante a reciclaxe da materia orgánica en orixe.
  • Eliminar ou, polo menos, minimizar o excesivo uso de fertilizantes químicos.
  • Reducir a frecuencia de recollida dos contedores xenéricos por parte dos servizos municipais, así como o custo económico que trae consigo a súa axeitada xestión e tratamento.

Os veciños e veciñas interesados e interesadas en formar parte deste programa poden descargar os seguintes recursos para ampliar información sobre o reciclaxe doméstico:

Copyright © by Concello de Cervo All Right Reserved.

Publicado en: 2010-04-27 (4882 Lecturas)

[ Voltar ]
Hai un problema con este bloque.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

CERVO
O MUNDO DO MAR
O MUNDO DA INDUSTRIA
O LEGADO DA HISTORIA
O RIO XUNCO
PATRIMONIO RELIXIOSO
Ecomuseo - Terras de azul cobalto

Predicción Climatolóxica
Predicción do Tempo
Comune di Cervo (Italia)
Comune di Cervo (Italia)
Documentos
piccervo
Perfil do Contratante