Cambiar a idioma galego Cambiar a idioma español Cambiar a idioma italiano

Cervo

Taboleiro de anuncios

Calendario

Cervo empresarial

Zona industrial

Festas patronais

Festas gastronómicas

Ocio en Cervo

Imaxes do Concello

Teléfonos de interese

Medio ambente

Climatoloxía

Cómo chegar

Benvida do alcalde

Corporación e órganos de goberno

Servicios municipais

Descargas

Enlaces de interese

Información turística

Festas de interese

Aloxamentos

Comer en Cervo

Ónde comprar

Visitas turísticas

Turismo cultural

Transporte

Instalacións deportivas
PROGRAMA DE
COMPOSTAXE DOMÉSTICA
 
Medio ambiente
ACTUACIÓNS DE MEDIO AMBIENTE NO EXERCICIO 2003

No que se refire a espacios libres e zonas verdes, destacamo-la realización durante este exercicio de tres parques públicos: o Parque Municipal de Cervo, o Parque das Lobeiras e o Parque Infantil de San Cibrao. A suma destes tres ós xa existentes, así como a varios espacios libres repartidos ó longo do Municipio, fan que o Concello de Cervo conte con máis de 10 m2/habitante de espacios libres e zonas verdes, superando deste xeito os 5 m2/habitante recomendados polas normas provinciais. O presuposto conxunto dos tres parques superou os 350.000 €.

Ademáis, destacamos dentro deste apartado a construcción dun área de descanso no núcleo de Cervo, nunha das marxenes da estrada N-642 que o atravesa, o asfaltado de varias pistas rurais ó longo de todo o Municipio, a elaboración dunha ruta medioambiental e educativa en Rúa, o acondicionamento do Paseo temático de Lieiro, a elaboración do proxecto para el futuro viveiro municipal de flora e o acondicionamento de diversas rúas no núcleo de San Cibrao cun presuposto cercano ós 100.000 € (este acondicionamento inclúe a colocación de bancos, farolas e xardineras en todas elas).

Finalmente, é obrigado cita-lo proxecto de ecomusealización do Concello de Cervo: o Ecomuseo de Cervo é unha iniciativa nova e, en certa medida, revolucionaria dentro da museoloxía galega. Con el preténdese conseguir unha musealización íntegra do Municipio, aproveitando os valores naturais, marítimos, históricos, artísticos, industriais e etnográficos que posúe o territorio municipal, convertíndose deste xeito no primeiro ecomuseo de Galicia. Paralelamente á ecomusealización de Cervo, aprobouse o Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico-Artístico de Sargadelos, e leváronse a cabo actuacións consistentes na rehabilitación e acondicionamento de zonas e edificios en mal estado de conservación.

Volver a la Pantalla Anterior
Hai un problema con este bloque.

PORTAL DE TRANSPARENCIA

CERVO
O MUNDO DO MAR
O MUNDO DA INDUSTRIA
O LEGADO DA HISTORIA
O RIO XUNCO
PATRIMONIO RELIXIOSO
Ecomuseo - Terras de azul cobalto

Predicción Climatolóxica
Predicción do Tempo
Comune di Cervo (Italia)
Comune di Cervo (Italia)
Documentos
piccervo
Perfil do Contratante